سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اندکى که با آن بپایى به از بسیارى که از آن دلگیر آیى . [نهج البلاغه]
 
شناسایی ماشین های مجازی

نرم افزار جدید Kazeon ماشین های مجازی را شناسایی کرده و اجازه می دهد تحقیقات مطابق واقعیت انجام شود . بیشنر موسسات شاهد استفاده از Virtual Machin ها هستند که تخقیقات الکترونیکی را پیچیده می کند . این نرم افزار جدید ماشین های مجازی نصب شده روی ویندوز ویستا و ایکس پی را شناسایی کرده و مشخص نماید .